ประมวลภาพการประชุม PULINET วิชาการครั้งที่ 6 Growing Green Library for All (Growing GLA)
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ลีการ์เด้น หาดใหญ่

ข้อมูลจาก: http://pulinet2016.psu.ac.thสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET)