ประมวลภาพการประชุม PULINET วิชาการครั้งที่ 6 Growing Green Library for All (Growing GLA)
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ลีการ์เด้น หาดใหญ่

ข้อมูลจาก: http://pulinet2016.psu.ac.th