คณะทำงานบริการ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

บริการต่างๆ

ผลงาน

  • สรุปผลการดำเนินงาน
  • จดหมายข่าวคณะทำงานบริการ
  • รายงานการวิจัย
  • คู่มือบริการ
  • ฐานข้อมูลสถิติ

แผ่นพับแนะนำบริการของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET)